Kontakt
Telefon:
+420 608 183 666

Email:
Detektivní služba

Zákaznické oddělení:
správa pohledávek

spolehlivá firma 2014
Detektivní služba - idatabaze.czDetektivní služby - soukromý detektiv, pátrání po osobách -
												idatabaze.cz

  Vítáme Vás na oficiálních stránkách

Detektivní služba České republiky

 

  Detektivní služba České republiky je službou soukromé detektivní kanceláře se sídlem v Praze 10, U Továren 31. Je určena všem, kteří její službu potřebují a žádají. Cílem detektivní služby je diskrétně vyřešit nestandardní životní, rodinnou, pracovní nebo obchodní situaci, do které se může dostat každý. Jsme zde pro Vás, jsme detektivové s dlouholetou praxí v oblasti detektivní práce, máme znalosti trestního zákona a trestního řádu, znalosti ostatních zákonů, prošli jsme speciálními výcviky u Policie ČR. Pracujeme na území celé ČR a jsme schopni zajistit detektivní činnost v zahraničí.

 

A co znamená DFT Expert?

D etektivní služby

F iremní a ekonomické prověrky

T echnická podpora

Sečteno podtrženo poskytujeme kompletní pokrytí všech služeb spojených s firemní i osobní tématikou.Definice činnosti:

  Služby poskytované soukromými detektivy jejich zákazníkům jsou koncesovanou živností, jejíž obsahovou náplň stanoví nařízení vlády č. 469/2000 Sb. v příloze 3 takto:
  "Služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství."
Tyto informace jsou osobou poskytující službu (dále jen soukromý detektiv) získávány jak pro fyzické tak pro právnické osoby.

  Podmínky pro provozování této koncesované živnosti stanoví zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v příloze 3. Požadováno je středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a bezúhonnost všech zaměstnanců podle § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb. Orgánem státní správy, který se k žádosti o koncesi vyjadřuje, je Ministerstvo vnitra. To při posuzování této žádosti zohledňuje ustanovení § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb., podle něhož tento zákon stanoví též podmínky spolehlivosti pro možnost provozování některých koncesovaných živností.

Česká komora detektivních služeb

Design by  IMAGINE Copyright ©2007-2010 Created by Graphics studio MACHI CZ